switch to unencrypted site | login | save | support | privacy statement
Lezersonderzoek ONS

Geachte lezer van ONS,

Fijn dat u aan dit online onderzoek over ONS deelneemt. Het invullen van de vragenlijst is anoniem en kost u ongeveer 15 minuten. Voor ons levert het onderzoek veel informatie op waarmee we ONS nog meer op uw wensen kunnen aanpassen.

Alvast heel erg bedankt voor het invullen,

Wilma Schrover, directeur KBO-Brabant

 

NL-Eyes, eigenaar van Open Eyes, is aangesloten bij de Marktonderzoeksassociatie.

Als lid van de MarktOnderzoekAssociatie houden wij ons bij het uitvoeren van onderzoek aan de internationale code voor het marktonderzoek en aan de gedragscode inzake de bescherming van de privacy. De internationale code voor het marktonderzoek regelt de ethische en zakelijke basisprincipes van de uitvoering van markt- en opinieonderzoek zoals onder andere:

Marktonderzoek is geen verkoop. De ESOMAR/ICC-code verbiedt elke vorm van verkoop. Marktonderzoek verzamelt meningen van personen. De gegevens worden anoniem verwerkt. Opdrachtgevers krijgen alleen de beschikking over de gegevens van alle ondervraagde personen tezamen.

Onderzoek niet via NL-Eyes:

Indien u vragenlijsten van Open Eyes ontvangt van andere gebuikers dan NL-Eyes, zijn deze niet gebonden aan de regels van het marktonderzoek, maar uiteraard wel aan de wettelijke bepalingen. Alle gebruikers van Open Eyes is het contractueel verboden e-mailadressen te gebruiken voor andere doeleinden als onderzoek alsmede de verhuur en verkoop van email-adressen. Indien u misbruik constateert verzoeken wij u contact op te nemen met klachten@open-eyes.nl

XHTML Compliant
Open-Eyes 3.2.8a